Neurofeedback

Čo je neurofeedback?

Neurofeedback, niekedy nazývaný EEG biofeedback, neuroterapia alebo kognitívne zlepšenie, lieči dysreguláciu v mozgu. Neurofeedback je špecializovaná aplikácia biofeedbacku na vizualizáciu a tréning elektrickej aktivity mozgu.

Náš mozog využíva mozgové vlny na správnu komunikáciu a fungovanie. Tieto mozgové vlny môžu byť dysregulované, čo vedie k psychiatrickým alebo neurologickým symptómom. Neurofeedback je neinvazívna liečba, ktorá lieči nerovnováhu v aktivite mozgových vĺn.

Neurofeedback nevyužíva žiadnu elektrickú stimuláciu mozgu ako niektoré iné terapie.

Výhody neurofeedbacku

Neurofeedback je bezpečná a klinicky overená metóda na riešenie rôznych mentálnych, emocionálnych, kognitívnych a intelektuálnych problémov bez použitia liekov. Je metóda, ktorá trénuje mozog, aby reagoval na podnety užitočnejším a efektívnejším spôsobom. Tréning Neurofeedback, ktorý sa zaoberá vzorcom rušivého správania na neurologickej úrovni, poskytuje klientom životaschopný súbor zručností, ktoré im pomôžu vyrovnať sa so stresormi a spúšťačmi dlhodobo po tréningu Neurofeedback.

Neurofeedback pomáha pri rôznych zdravotných problémoch u dospelých a detí  všetkých vekových kategórií.

Niektoré zo zdravotných problémov riešených neurofeedbackom: 

 • Porucha pozornosti
 • Poruchy učenia
 • Poruchy správania
 • Autizmus
 • Poruchy reči
 • Kognitívne problémy
 • Čítanie/výzvy
 • Úzkosť
 • Depresia
 • Závislosť
 • Poruchy spánku
 • Bolesť hlavy alebo migréna
 • Kognitívny vývoj

Počas tréningu neurofeedbacku sa poskytuje audiovizuálna spätná väzba v reálnom čase na základe normalizovaných hodnôt. Klient je za úspech odmeňovaný hraním hudby, videa, hraním videohry. Neurofeedback tréning je metóda, ktorá pomáha subjektom vedome ovládať svoje mozgové vlny. Neurofeedback sa zameriava skôr na optimalizáciu mozgu než na potláčanie symptómov, čo robia lieky. Neurofeedback je nefarmakologická a neinvazívna metóda.

Metodológie neurofeedbacku

Tréning amplitúdy:

Najčastejšie používaným neurofeedbackom je frekvenčný/výkonový neurofeedback. Táto technika  zahŕňa použitie 2 až 4 povrchových elektród. Používajú sa na zmenu amplitúd alebo rýchlosti špecifických mozgových vĺn v určitých oblastiach mozgu pri liečbe uvedených zdravotných problémov.

Tréning alfa-theta

Alfa-Theta tréning je špeciálny neurofeedbackový protokol zameraný na dosiahnutie rovnováhy a udržanie ideálneho zosilnenia a frekvencie týchto mozgových vĺn. Výsledkom je, že klient vstupuje do hlbokého, meditatívneho, hypnotického stavu. Jedná sa o stav, ktorý prirodzene zažívame tesne predtým, ako upadneme do hlbších štádií spánku. Tu je klient schopný spracovať svoje úzkosti . Tréning Alpha-Theta využíva spätnú väzbu aktivity EEG s pomalými vlnami z dôvodu,  aby priviedol človeka do hlbšieho stavu relaxácie, hypnagogického stavu alebo dokonca do raného štádia spánku, no bez zaspávania. Tréning Alpha-Theta je jedným z najpopulárnejších neurofeedback tréningov na zníženie stresu.

Tréning SCP

SCP (Slow Cortical Potential) sú veľmi pomalé elektrické posuny v mozgovej aktivite, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri regulácii pozornosti a správania, v iných procesoch spracovania informácií mozgu a pri samoregulácii mozgu. Úspešná samoregulácia mozgovej aktivity pomocou SCP má za následok pozitívne zmeny v správaní, v kognitívnych funkciách, pozornosti, učení.

Diagnostika neurofeedbackom?

 1. Vstupný rozhovor, konzultácia sťažností, vyplnenie anamnézy
 2. Meranie aktivity mozgových vĺn pomocou prístroja NF. U dospelých sa môže vykonať aj hodnotenie stavu organizmu biofeedbackom
 3. Hodnotenie, plán a cieľ tréningu
 4. Začíname s cieleným tréningom

Na základe anamnézy a výsledkov merania aktivity mozgových vĺn tréner vyhodnotí získané výsledky, následne podrobne sa rozoberie plán tréningu, použité metódy a spoločne sa určia ciele, ktoré sa majú dosiahnuť počas tréningov.

V závislosti od príznakov vyžaduje tréning neurofeedbacku najmenej 20 až 40 sedení, aby sa v centrálnom nervovom systéme v spolupráci s ľudským telom sa vykonali zmeny markantné, a čo je dôležité, zmeny trvalé.