Biofeedback

Čo je biofeedback?

Biofeedback je tréning mysle a tela, ktorý môže zlepšiť fyzické a duševné zdravie. Samoregulačná technika, pomocou ktorej sa jednotlivci môžu naučiť dobrovoľne ovládať kedysi mimovoľné telesné procesy.

Tento tréning si vyžaduje špeciálne vybavenie, ktoré premieňa fyziologické signály na interpretovateľné vizuálne a sluchové signály. Pomocou obrazovky dostávame spätnú väzbu, ktorá nám pomáha kontrolovať našu fyziológiu. Tak ako pohľad do zrkadla umožňuje situácie, výrazy atď. prezeranie a zmeny, biofeedback umožňuje jednotlivcom nahliadnuť do svojho tela (napr. uvedomiť si, ako stres v ich živote ovplyvňuje ich fyziológiu) a pod vedením vyškoleného trénera využiť spätnú väzbu na reguláciu svojho tela zdravým smerom.

Biofeedback je nefarmakologický a neinvazívny.

Čo môže biofeedback liečiť?

Biofeedback možno použiť na liečbu rôznych zdravotných problémov u starších detí a dospelých, ako sú:

  • Úzkosť, depresia a posttraumatická stresová porucha
  • Poruchy pozornosti
  • Tráviace problémy, ako je syndróm dráždivého čreva a zápcha
  • Nespavosť
  • Bolesť vrátane bolesti hlavy a bolesti svalov

Hodnotenie stavu biofeedbacku

  1. Prejednávanie sťažností, vypĺňanie anamnézy
  2. Prieskum stavu s prístrojom BF, senzory – EMG, BVP, GSR, senzor telesnej teploty, senzor dýchania. Ako doplnok môžeme použiť aj neurofeedbackové hodnotenie stavu.
  3. Hodnotenie, plán a cieľ liečby
  4. Začíname s cieleným tréningom

V rámci biofeedback tréningu je v závislosti od symptómov potrebných aspoň 10-15 sedení, aby došlo k výrazným a hlavne trvalým zmenám v spolupráci centrálneho nervového systému a organizmu.